Hoàng gia Anh rao bán 8 chiếc Rolls-Royce

Nhà đấu giá Bonhams cho biết, 8 chiếc Rolls-Royces loại hiếm, bao gồm các chiếc đã được Nữ hoàng Elizabeth II và Công nương Diana sử dụng, sẽ được bán đấu giá tại Anh. Giá tổng cộng của bộ sưu tập này là 4,9 triệu bảng Anh, tương đương 6,4 triệu USD.