Khách thấy bã kẹo trong tôm hùm, nhà hàng Trung Quốc nói ‘do tôm ăn’

Khách thấy bã kẹo trong tôm hùm, nhà hàng Trung Quốc nói ‘do tôm ăn’ – VnExpress


Khách thấy bã kẹo trong tôm hùm, nhà hàng Trung Quốc nói ‘do tôm ăn’ – VnExpress