Lá chắn tên lửa 6 tỷ đô chỉ hoạt động được 23 giờ của MỹLá chắn tên lửa 6 tỷ đô chỉ hoạt động được 23 giờ của Mỹ – VnExpressLá chắn tên lửa 6 tỷ đô chỉ hoạt động được 23 giờ của Mỹ – VnExpress