Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận bàn giao Bộ trưởng Thông tin Truyền thông

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận bàn giao Bộ trưởng Thông tin Truyền thông – VnExpress


Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận bàn giao Bộ trưởng Thông tin Truyền thông – VnExpress