Singapore thúc giục Trung Quốc và ASEAN hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông

Singapore thúc giục Trung Quốc và ASEAN hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông – VnExpress


Singapore thúc giục Trung Quốc và ASEAN hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông – VnExpress