Tại sao có người thuận tay trái hơn tay phải?

Tại sao có người thuận tay trái hơn tay phải? – VnExpress