10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày

Cuộc đời là những khúc cua.

Cuộc đời là những khúc cua.

Chuyến đi bão táp của bố và con.

Chuyến đi bão táp của bố và con.

Trái tim của thảm họa làm bếp.

Trái tim của thảm họa làm bếp.

Nhất cử lưỡng tiện.

Nhất cử lưỡng tiện.

Cười tươi để chụp ảnh nào!

Cười tươi để chụp ảnh nào!

Huấn luyện cún cưng bằng phương pháp trực quan sinh động.

Huấn luyện cún cưng bằng phương pháp trực quan sinh động.

Cá sấu lên bờ.

Cá sấu lên bờ.

Nhà vệ sinh thơ mộng.

Nhà vệ sinh thơ mộng.

Lực sĩ đi xe đạp.

Lực sĩ đi xe đạp.

Gặp họa vì không nhường đường cho người đi bộ.

Gặp họa vì không nhường đường cho người đi bộ.

Tất Nhiên tổng hợp