39% người lao động sống kham khổ, không đủ chi tiêu

[unable to retrieve full-text content]Theo kết quả khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn, 39% người lao động nước ta phải sống tằn tiện, kham khổ, không đủ chi tiêu.