‘Cha chung không ai khóc’ nên quỹ bảo trì chung cư dễ bị chiếm dụng

Sau bài viết , tôi nghĩ rằng Chủ đầu tư, hay Ban quản lý thậm chí Ban quản trị chung cư lũng loạn được tiền quỹ bảo trì là do một phần rất lớn cư dân tắc trách thiếu ý thức xây dựng cộng đồng chung. Họ không quan tâm đến công việc chung, không đi họp hội nghị nhà chung cư bao giờ, không cần biết ai đang quản lý phí bảo trì và phí dịch vụ và quản lý thế nào. 

Và ai cũng né tránh không muốn vào Ban quản trị, vì thực chất công việc thì nhiều, trách nhiệm cao mà quyền lợi chẳng được gì cả. Cuối cùng chỉ có những người vào Ban quản trị vì tư lợi, lúc đó người thiệt thòi lại chính là cư dân. Nhưng chính vì thiệt chung chứ cũng không thiệt riêng nhà nào nên ai cũng nghĩ không phải việc của mình. Theo tôi nên dùng mô hình Công ty Quản lý chuyên nghiệp thay cho Ban quản trị thì mới ổn được.

Chia sẻ bài viết của bạn .         

Cha chung không ai khóc nên quỹ bảo trì chung cư dễ bị chiếm dụng - 1

Cha chung không ai khóc nên quỹ bảo trì chung cư dễ bị chiếm dụng - 3