Chủ tịch Xi măng Hà Tiên 1 từ nhiệm sau 3 tháng ngồi ‘ghế nóng’

Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã CK: HT1) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự ban lãnh đạo. Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Anh đã được chấp thuận từ nhiệm vị trí Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Xi măng Hà Tiên 1 từ 25/7, theo đơn từ nhiệm gửi cùng ngày.

Hội đồng quản trị công ty cho biết đã thống nhất giao ông Lưu Đình Cường tạm thời điều hành Hội đồng quản trị công ty kể từ 25/7 cho tới khi có quyết định mới.

Ông Nguyễn Tuấn Anh tham gia Hội đồng quản trị Xi Măng Hà Tiên 1 từ phiên họp thường niên năm 2015 với chức danh thành viên. Trước đó ông từng giữ vị trí Phó tổng giám đốc và Tổng giám đốc công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức cuối tháng 4, ông Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới và lần đầu giữ vị trí Chủ tịch với số phiếu bầu cao nhất trong số 7 thành viên. 

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm, ông Tuấn Anh là người đại diện cho gần 61 triệu cổ phần HT1 do Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) sở hữu. Ngoài số cổ phần này, ông Tuấn Anh và những người có liên quan không sở hữu cổ phiếu của Xi măng Hà Tiên 1.

Trước khi ông Tuấn Anh từ nhiệm, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật với ông Trần Việt Thắng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Xi măng Hà Tiên 1, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem).

Theo kết luận kỳ họp, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vicem và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Xi măng Hà Tiên 1 (mã CK: HT1), ông Thắng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Nguyên tổng giám đốc Vicem cũng ký ban hành và tổ chức thực hiện một số quy định về quản lý kinh doanh không đúng thẩm quyền; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Minh Sơn