Đề xuất giảm thời gian của công an nghĩa vụ xuống còn 2 năm

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi. Nếu được Quốc hội thông qua, luật sẽ có hiệu lực từ 1/7/2019 thay thế Luật Công an nhân dân năm 2014.

Dự thảo gồm 7 chương, 48 điều, tăng 4 điều so với Luật Công an nhân dân năm 2014 và sửa đổi, bổ sung 31 điều. Khi quy định về chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân, dự thảo đề cập tới những người đứng đầu như Bộ trưởng, Cục trưởng, Tư lệnh, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố, Trưởng phòng, Trung đoàn trưởng, Đội trưởng…, song không có Tổng cục trưởng.

Theo dự thảo, bộ trưởng công an có cấp hàm đại tướng, thứ trưởng là thượng thướng. Cấp bậc hàm trung tướng dành cho cục trưởng cục đặc biệt và tương đương; giám đốc công an Hà Nội và TP HCM.

Hàm thiếu tướng thuộc về trợ lý bộ trưởng công an; cục trưởng và tương đương, giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I…

Dự thảo quy định về thời hạn công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân từ 3 năm xuống còn 2 năm. Bộ trưởng Công an sẽ quyết định việc kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 6 tháng.

Dự thảo bổ sung nhiệm vụ quản lý về an ninh mạng cho phù hợp với Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua. Theo đó, lực lượng công an nhân dân thực hiện quản lý nhà nước về an ninh mạng trên phạm vi toàn quốc; quản lý về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đối với hệ thống thông tin về an ninh quốc gia, phương tiện điện tử, dịch vụ mạng, ứng dụng mạng, cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia theo quy định của pháp luật…

Bộ trưởng Công an quyết thành lập công an xã, phường

Dự thảo Luật Công an nhân dân bổ sung quy định Bộ trưởng Công an được quyết định thành lập các đồn, trạm công an và các đơn vị độc lập bố trí tại những địa bàn cần thiết.

Theo lý giải của Bộ Công an, việc sửa đổi, bổ sung này sẽ là tiền đề để tổ chức bộ máy phù hợp với đặc điểm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn xã, thị trấn.

Con số thống kê của Bộ Công an cho thấy hiện nay, số đơn vị công an xã, thị trấn đã được bố trí công an chính quy là 1065; số đơn vị công an xã, thị trấn chưa được bố trí công an chính quy còn 8.516.

Để xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh công an xã.