Đổ rác sai quy định ở chung cư, có bị phạt không?

Dù đã được quản lý chung cư nhắc nhở nhưng họ vẫn không nghe. Xin hỏi nếu bây giờ, tôi làm đơn báo cáo lên chính quyền thì họ có bị xử phạt không? Mức phạt đối với hành vi này như thế nào?