Giải thích thí nghiệm lá cải thảo đổi màu

Tại sao lá cải thảo đổi màu?

Nguyên liệu

– 1 bình nước

– 4 cốc

– 1 thìa

– 1 bắp cải thảo

– Phẩm màu

Thực hiện

– Đổ nước vào các cốc.

– Nhỏ vài giọt phẩm màu vào nước.

– Khuấy nước.

– Cắt lá cải thảo.

– Đặt lá vào trong các cốc.

– Đợi 12 tiếng.

– Những chiếc lá đổi màu!

Giải thích

Lá cải thảo hút nước vào bên trong các ống mao dẫn. Ống mao dẫn là các ống trụ hẹp có đường kính nhỏ hơn một mm bên trong lá.

Hệ thống mao dẫn hút chất lỏng từ dưới lên trên. Ống mao dẫn càng hẹp, lực hút càng tăng, nước càng dâng cao.

Trong thí nghiệm, nước nhuộm phẩm màu dâng lên bên trong các ống mao dẫn, khiến lá cải thảo đổi màu.