Hà Nội nhân rộng mô hình trông giữ xe thông minh

[unable to retrieve full-text content]Đến hết tháng 7 này, Hà Nội sẽ có 156 điểm trông giữ xe thông minh đặt điểm đỗ và thanh toán qua ứng dụng di động.