‘Lãnh lương hưu sẽ sống tự tin hơn lấy 220 triệu tiền bảo hiểm mua đất’

Tôi khuyên tác giả bài viết   rằng bạn nên làm việc thêm 3 năm nữa để đóng đủ bảo hiểm 20 năm, như vậy lúc đó bạn đã 47 tuổi, bạn sẽ chờ đến năm 55 tuổi để lãnh hưu theo chế độ. Nếu bạn không thể làm tiếp 3 năm nữa thì đóng bảo hiểm tự nguyện 3 năm và tương tự chờ đến 55 tuổi sẽ được lãnh lương hưu theo chế độ.

Tôi nghĩ nếu có tiền hưu thì khi về già bạn cũng sống tự tin hơn, không có cảm giác phải sống lệ thuộc hoàn toàn vào chồng và con cái và nhất là bạn cảm thấy vui vì mỗi tháng có tiền vào tải khoản để thích gì thì làm.

(Xem thêm: )

Số tiền 220 triệu đồng bạn lãnh ra cho 17 năm làm việc chứng tỏ lương đóng bảo hiểm của bạn khá cao, suy ra tiền lương hưu của bạn (nếu đóng đủ 20 năm) cũng không nhỏ, ngoài ra số tiền 370 triệu đồng cũng không quá nhiều để đầu tư đất đai, bây giờ bạn lãnh tiền ra rồi xài cũng hết nhanh thôi.

Chị tôi vừa nghỉ hưu, lãnh lương hưu mỗi tháng khoảng 4 triệu mà tôi thấy chị rất vui và tự tin.

Chia sẻ bài viết của bạn .

Dung Le

>>Xem thêm: 

Người trẻ đi xuất khẩu lao động thì tăng tuổi nghỉ hưu để làm gì? - 3
Tăng tuổi nghỉ hưu để cân bằng quỹ Bảo hiểm Xã hội là không hợp lý - 1