Người dân châu Âu đối mặt với nắng nóng kỷ lục 48 độ C

Người dân châu Âu đối mặt với nắng nóng kỷ lục 48 độ C – VnExpress


Người dân châu Âu đối mặt với nắng nóng kỷ lục 48 độ C – VnExpress