Ông tôi qua đời khi chưa nhận sổ đỏ, ai trong gia đình được lấy sổ thay?

[unable to retrieve full-text content]Ông tôi mất đột ngột nên chưa kịp lấy sổ đỏ. Giờ, con cháu muốn nhận sổ thì phải làm thủ tục gì? (Vạn Bảo)