‘Sài Gòn, Hà Nội cần quy định nghiêm về đậu xe khi lượng ôtô còn ít’

Sau bài viết  tôi cho rằng nếu các nhà quy hoạch có những giải pháp căn cơ cho việc xây chỗ đỗ xe thì đã không có chuyện này.

TP HCM và TP Hà Nội nên nhìn trường hợp này mà rút kinh nghiệm, khi mật độ ôtô chưa cao thì nên làm chỗ đỗ xe thật nghiêm chỉnh. Cần ra những quy định ngặt nghèo về chỗ đỗ xe trong phố cũng như trong chung cư. Ví dụ chỗ đỗ xe phải đáp ứng tối thiểu 2/3 số căn hộ mà chủ đầu tư bán, dự án cung cấp 1.000 căn hộ thì phải tối thiểu có 700 chỗ đỗ xe hơi và 700 chỗ đỗ xe máy, đối với chung cư thuần. Còn với chung cư mà có từ 3 sàn thương mại trở lên thì phải nâng lên thành 800-850 chỗ đỗ ôtô và 900-1000 chỗ đối với xe máy. Không làm tầng hầm được thì làm tầng nổi.

Chia sẻ bài viết của bạn .

>> Xem thêm: 

Sài Gòn, Hà Nội cần quy định nghiêm về chỗ đỗ khi lượng ôtô còn ít - 1

Ngoài tăng phí đậu ôtô, cần cấm xe máy khu trung tâm Sài Gòn - 1