Tại sao viên đạn ra khỏi nòng súng lại bay theo hình cầu vồng?

[unable to retrieve full-text content]Khi bắn súng để nằm ngang, song song với mặt đất nhưng viên đạn khi bay ra lại hơi cong lên trước khi rơi? Vì sao? (Tuấn)