19 di sản thế giới mới được UNESCO công nhận năm 2018

Khu công nghiệp Olivetti ở Ivrea, Italy

Đây là nơi thử nghiệm của hãng Olivetti chuyên sản xuất máy in, máy tính. Khu công nghiệp bao gồm một nhà máy lớn, các tòa nhà hành chính, khu dịch vụ xã hội và nhà ở. Adriano Olivetti, một doanh nhân, kiến trúc sư , chính trị gia Italy, là người thiết kế và cho xây dựng công trình vào giữa năm 1930 và 1960. Với dự án xã hội gương mẫu, Ivrea thể hiện một tầm nhìn hiện đại về mối quan hệ giữa sản xuất và kiến trúc sản xuất. Ảnh: Guelpa Foundation. 

Xem chi tiết