Ảnh đen trắng về Sài Gòn những năm 1960 của nhà báo Pháp

Trước khi làm nhà báo, Sully từng có thời gian làm nông dân vả trồng trà. Năm 1947, ông gia nhập Sud-Est Asiatique, một tạp chí Pháp hiện đã đình bản và làm việc đến năm 1953. Sau đó, ông hợp tác với tờ Time và được giao nhiệm vụ đưa tin trong trận Điện Biên Phủ.

Năm 1959, Sully gia nhập United Press International (Hiệp hội Báo chí Quốc tế – UPI). Ông viết các bài báo cho tạp chí Time. Ảnh của ông cũng được đăng trên tờ Black Star cho đến khi ông làm việc cho Newsweek vào đầu năm 1961.