Chấm thi trắc nghiệm gồm những quy trình nào?

[unable to retrieve full-text content]Bài thi trắc nghiệm hoàn toàn được chấm tự động trên máy nhưng trước đó, cán bộ chấm thi phải xử lý qua 4 pha để phát hiện lỗi.