Du khách bị phạt 46.000 USD vì chạy quá tốc độ ở Dubai

Du khách bị phạt 46.000 USD vì chạy quá tốc độ ở Dubai – VnExpress


Du khách bị phạt 46.000 USD vì chạy quá tốc độ ở Dubai – VnExpress