Facebook Messenger có thể cho người dùng đồng bộ tài khoản Instagram

Theo PhoneArenaFacebook Messenger đã cho phép người dùng thêm tài khoản Instagram, nhưng không có tùy chọn để đồng bộ hai tài khoản mạng xã hội ngay lúc này.

Tính năng mới được cho là thay thế tùy chọn Instagram Account bằng Sync Instagram Account, có thể tìm thấy trong phần hồ sơ (Profile) của trình đơn Mọi người (People), cùng với tùy chọn đồng bộ danh bạ (Sync contacts) và tùy chọn chặn mọi người (Blocked people).

Facebook Messenger có thể cho người dùng đồng bộ tài khoản Instagram

Khi người dùng đồng bộ tài khoản Instagram của mình với Facebook Messenger, nó sẽ cấp quyền truy cập vào tên người dùng và tài khoản Instagram cho bạn bè của họ trên Messenger.

Tính năng mới có thể đã có sẵn cho một số lượng người dùng hạn chế, đã sở hữu cả tài khoản Messenger và Instagram. Điều này cho thấy Facebook đang tích cực kiểm tra tùy chọn đồng bộ hóa để xem chúng sẽ hoạt động như thế nào trong thực tế.

Tuy nhiên, chưa rõ khi nào tính năng này được kích hoạt phổ biến. Bên cạnh đó, đây cũng không thực sự là một tính năng chính, do đó nó sẽ không xuất hiện trong các thông báo chính thức mà nhiều khả năng đi kèm với các cập nhật khác của hệ thống.

Bảo Nam