Ông trời cũng bị lừa

Ông trời cũng bị lừa

Anh ta hoảng sợ, ngửa mặt lên trời, chấp tay khấn:

– Lạy trời, xin hãy kéo chân con ra! Con sẽ bỏ rượu!

Không có gì xảy ra. Anh ta lại run rẩy khấn:

– Lạy trời, xin hãy kéo chân con ra! Con sẽ bỏ rượu và chửi tục!

Vẫn không có gì xảy ra, xe lửa đang lao vun vút tới. Anh ta cố gắng lần nữa:

– Lạy trời, nếu ông giúp con kéo chân ra, con sẽ bỏ rượu, chửi tục và tà dâm.

Bất ngờ chân anh ta vọt ra khỏi đường ray trước lúc xe lửa lao tới. Anh ta đứng dậy, phủi bụi, nhìn lên trời và nói:

– Dù sao cũng tạ ơn trời, con đã tự kéo chân ra được rồi!

Tất Nhiên (st)