Ngành thuế khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi

Trong văn bản hướng dẫn về nguyên tắc lựa chọn, bố trí cán bộ và quy trình sắp xếp nhân sự khi thành lập các chi cục thuế khu vực vừa được ban hành, Tổng cục Thuế cho biết sẽ xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp công chức thuế tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi. Điều này nhằm khuyến khích người lao động tự nguyện nghỉ khi sắp xếp lại bộ máy.

Sắp tinh giản một nửa chi cục thuế. Ảnh: PV.

Sắp tinh giản một nửa chi cục thuế. Ảnh: PV.

Theo mục tiêu đề ra từ nay đến cuối năm 2020, Tổng cục Thuế dự kiến giảm tối thiểu 50% tổng số các chi cục thuế hiện có trong toàn ngành. Riêng năm 2018 sẽ sắp xếp 327 chi cục thuế quận, huyện, thị xã thuộc 63 cục thuế thành 154 chi cục thuế khu vực (giảm 173 chi cục). 

Năm 2019 thực hiện sắp xếp lại 53 chi cục thuế quận, huyện, thị xã của 63 cục thuế thành 25 chi cục thuế khu vực (giảm 28 chi cục). Năm 2020, thực hiện sắp xếp lại 168 chi cục thuế quận, huyện, thị xã của 63 cục thuế thành 78 chi cục thuế khu vực (giảm 90 chi cục).

Ngoài ưu tiên nhân sự tại chỗ, khi xây dựng phương án nhân sự chi cục thuế khu vực sẽ có thể điều động những ứng viên được đào tạo chính quy, đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Thanh Lê