Vì sao đứng ở tầng cao thấy chóng mặt, còn trên núi thì không?

Vì sao đứng ở tầng cao thấy chóng mặt, còn trên núi thì không? – VnExpress